بخاربه دلیل دارا بودن انرژی بالا در انتقال حرارت به طور وسیعی بکارگرفته می شود.(دما بخار: ۵۴۰ کالری/GR)همزمان بسیار ارزان بوده و به راحتی می تواند کنترل شود.  بطور محلول بعضی از گازها (O2,CO2)، مواد شیمیایی (کاتیونهایی همچونCa,Mg,Na,Fe و آنیونهای همچون CO3, HCO3 Cl, SO4) و مواد اکسیدان را در بر می گیرد و در این بین میکروارگانیسمها نیز در آن یافت میشود. به علت وجود این مواد تصفیه نشده در سیستمهای بکارگیری بخار با مشکلات زیر رودررو می باشیم:

الف. پوسته، با کاهش انتقال حرارت به علت وجود پوسته مصرف و هزینه های انرژی افزایش می یابد. در دیگهای بخار به همراه گرم شدن زیاد لوله ها وفلزات موجب پوسیدگی و به وجود آمدن سوراخ را نیز سبب می شود.

ب. رسوب و ته ماندها، باعث گرفتگی شده سبب افزایش نیاز به بولف می گردد.

ج. فرسایش، باعث کاهش عمر مفید می گردد. هزینه نگهداری را افزایش می دهد

د. بخار دارای ناخالصیهایی میباشد که موجب بروز مشکلات درسیستم میشودجهت رفع مشکلات مذکور در بالا تصفیه کننده آب را معرفی می نماییم.

اهداف تکنولوژی تصفیه آب پیشرفته

۱) با تمیز نگهداشتن سطوح انتقال حرارت سبب انتقال کل دما شده و در مصرف انرژی صرفه جویی می گردد.

۲) مانع فرسایش می گردد.

۳) عمر سیستم را افزایش داده و هزینه های نگهداری را کاهش میدهد

۴) به دلیل کامل نبودن انتقال دما و  کافی نبودن سرما یا گرما می تواند سبب کاهش کیفیت محصول گردد و ضایعات را افزایش دهد. برای رفع این مشکل و افزایش کیفیت، وکاهش هزینه محصول را در نظر می گیریم.

۵) به خطر انداخته نشدن انسان و نیروی کار

۶) حفظ محیط زیست

prosol17-copy-904x1024

با تمیز نگهداشتن سطوح انتقال حرارت، برطرف نمودن هزینه های انرژی مصرفی کاهش میابد.

آب در حالت محلول دارای مواد شیمیایی می باشد. به دلیل کاهش محلولیت املاح کلسیم و منیزیم با افزایش دما، این املاح به همراه سیلیکاتها با مکانیزیم پیچیده ای به صورت کریستال در آمده و در سطوح، لایه ای سفت ایجاد می کند که جدا کردن آن بسیار مشکل می باشد. این لایه، با عنوان پوسته و رسوب شناخته می شود. پوسته با کاهش انتقال حرارت، باعث از دست رفتن انرژی نیز می گردد. ( نمودار ۱)

prosol3 copy

با جلوگیری از فرسایش، عمر دیگ را افزایش داده و هزینه های نگهداری کاهش می یابد.

 

پوسته در لوله های آب باعث گرم شدن زیاد و پوسیدگی لوله های فلزی شده و در نتیجه سوراخ شدن و حوادث را به دنبال دارد.

فرسایش، در نتیجه واکنشهای الکترو شیمیایی باعث آسیب دیدن ترکیب فلزی شده وموجب از بین رفتن آن می گردد. به دلیل فرسایش سوراخ ایجاد می گردد. به دلیل فرسایش ، اکسیژن محلول، کربن دی اکسید و قلیایی شدن بیش از حد آب دیگ در دیگهای بخار ایجاد می گردد. اکسیدهای فلزی ایجاد شده از طریق فرسایش به صورت رسوب سبب گرفتگی می شود.

تمیز بودن بخار

زیاد بودن بیش از حد مواد شیمیایی در آب دیگهای بخار دربرگیرنده ناخالصی بخار بوده و در محلهای بکارگرفته شده سبب ایجاد مشکل می شود.

مراقب سلامتی انسان و محیط زیست بودیم

U: ضریب رسانایی دمای کلی (شامل کوندکسیون، کونیسکسیون و رادیکاسیون)
α= رادیکاسیون و کوندکسیون
h = کونکسیون
k= ضریب رسانایی دما مواد
۱= ضخامت
۱اگر در یک دیگ α = Kcal/m 2 hc 20
ضریب نفوذ دمای آب درحال جوشیدن h= Kcal/m 2 hc 5000
ضخامت=۰٫۰۱۰ میلی
ضریب رسانایی پوسته= Kcal/m 2 hc 0.2
ضخامت=۰٫۰۰۵ میلی
برای سطوح تمیز

۲

در صورت وجود پوسته

۳۰٫۰۰۵ میلی=برای ۵ میلیمتر رسانایی دما ۳۳% کاهش می یابد.
برای ۲٫۵ میلی رسانایی دما ۱۵% کاهش می یابد.
برای ۰٫۸ میلی رسانایی دما ۸% کاهش می یابد.
برای ۰٫۳ میلی رسانایی دما ۶% کاهش می یابد.
به همان میزان مصرف سوخت نیز افزایش می یابد:
برای مثال: در دیگی که ۳ تن بخار تولید می کند، در صورتی ۰٫۳ میلیمتر پوسته وجود داشته باشد.
برای تولید ۳ تن در ۲۴ ساعت / روز در ۳۶۰ روز/سال =برای تولید بخار ۲۵٫۹۶۰ تن/سال
( با فشار بخار ۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، دما حرارت منبع=۹۰سانتیگراد، ارزش حرارت نفت کوره ۹۶۷۰ کیلوکالری/کیلوگرم، بهره وری دیگ ۹۰%، قیمت نفت کوره ۱۶۰ دلار باشد بیش از ۶ درصد هزینه سالیانه مصرف سوخت می باشد.

۴می بایست دمای گاز دودکش ، از دمای آب دیگ +(۱۵۰ فارنهاید=۸۳٫۳ سانتیگراد) پایین تر باشد.
در دیگی با فشار psi200 =14 کیلوگرم /سانتیمتر مربع میزان دما آب دیگ =۱۹۷ سانتیگراد باشد، دما دودکش می بایست از ۲۸۱ سانتیگراد پایینتر باشد.
در غیر این صورت لایه رسوبی وجود دارد.

prosol6 copy