محصول تمیز کننده و محافظتی برجهای خنک کننده

PWT-ACC

PWT-ACC
محصول تمیز کننده و محافظتی برجهای خنک کننده

با خاصیت کاهش ضخامت گل برج خنک کننده در سطوح انتقال دما از ایجاد لایه های ایجاد شده و مواد خارجی جلوگیری می نماید. این محصول تکه های آهن را نیز در سیستم پاک می کند. به همراه دیگر محصولات نیز می تواند بکارگرفته شود و پوسته را به صورت آنلاین از بین می برد. بدون اینکه سیستم متوقف شود .ودارای پایداری بسیار بالایی میباشد.
طریقه مصرف
محصول به دلیل دارا بودن سیستم پلیمری در آب اصلی قطعات و بقایای مواد را به راحتی از آب جدا می کند. دوز اولیه، برای هر سیستم با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر معادل ۱ لیتر می باشد. سپس این دوز، به همان میزان برای دفعات بعدی نیز مصرف میشودیعنی برای هر ۲۰۰۰ لیتر آب تغذیه ۱ لیتر از محصول افزوده میگردد.
پارامترهای کار سیستم
مقدار مصرف نسبت به مقدار فسفات بستگی دارد. فسفات بعد از تست پارامترها بکار گرفته می شود، ACC به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
اطلاعات محافظتی محصول
۱۰۰ % در آب محلول می باشد. فرار نبوده و بی ضرر بودن آن به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی در آب تغذیه و یا تماس از طرف u.s.f.d.a تایید گردیده است. توصیه می گردد از تماس با چشم و پوست جلوگیری گردد.