اصلاح آب خنک کننده بوسیله مواد شیمیایی ویژه

PWT-ACZ90

PWT-ACZ90
اصلاح آب خنک کننده

در سایه مواد شیمیایی ویژه ای که PWT-ACZ90 دربردارد، در سیستمهای گردش آب خنک کننده و یا هوای فشرده در کارخانجات در برجهای خنک کننده آب سخت و پوسته های که از گردش آب با سلیس ایجاد می شود را با درهم شکستن کریستالهای پوسته مانع ایجاد لایه شده و از فرسایش آهن و فلزات غیر آهنی جلوگیری نماید.
طریقه مصرف
PWT-ACZ90 برای استفاده در سیستمهای بزرگ خنک کننده آب و یا سیستمهای خنک کننده متوسط که با آب سخت کار می کنند میباشد. PWT-ACZ90 کریستالهای ایجاد شده برروی سطوح را از بین برده و بهره وری انتقال دما را افزایش می دهد و مصرف انرژی را کاهش داده و سیستم را از فرسایش محافظت می نماید.
مقدار مصرف محصول
دوز اولیه برای سیستم با ظرفیت ۱ تن معادل ۱ لیتر از محصول می باشد. بعد از آن در سیستم دوز نگهداری برای هر ۰٫۵ppm میزان فسفات محاسبه می گردد. محصول به طور مستقیم به وسیله پمپ شیمیایی به سیستم گردش آب تزریق می گردد.
پارامترهای کار سیستم
در برج خنک کننده به میزان کافی می بایست آب وجود داشته باشد، سختی کل آب معادل حداکثر ۷۰۰ppm هدایت الکتریکی: ۳۵۰۰ حداکثر umho سیلیک: حداکثر ۱۵۰ppm
پارامترهای کنترل محصول: نگه داشتن مقدار فسفات بین ۱-۵ppm میباشد.
اطلاعات محافظتی محصول: ۱۰۰% در آب محلول می باشد. دربرگیرنده اسید فسفریک پلی اکریلیک و کلرید روی می باشد. فرار نبوده و بی ضرر بودن آن به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی ویژه u.s.f.d.a تایید گردیده است. توصیه می گردد در صورت تماس با چشم و پوست موجب سوزش میگردد.