محصول تمیز کننده قیر ، سیلیس ، قطران ، زنگ و غیره

CARBOSOL

محصول ویژه ای برای بخش صنایع فولاد و ریخته گری می باشد. برای تمیز کاری قالب و بیل می باشد. آلودگی های همچون قیر، سلیس، قطران، زنگ و سایر ناخالصی ها را تمیز می کند. به صورت مستقیم و یا رقیق شده با آب بکارگرفته شده و محصولی فوق العاده غلیظ برای کارهای سنگین محسوب می گردد.