ماده ضدعفونی کننده ابزار و وسایل برپایه الکل

FAD-412G

FAD-412G

ماده ضدعفونی کننده برپایه الکل

برروی سطوحی مواد غذایی با آن تماس داشنه و به الکل مقاوم می باشد و ضدعفونی کردن وسایل و ابزار مورد استفاده قرار می گیرد. مانع ایجاد بوی نامطبوع گردیده و به سرعت فرار می باشد، بسیار مرطوب کننده بوده حتی به ریزترین نقاط نفوذ میکند. برروی سطوحی که با مواد غذایی در تمامی میباشند، محیط بهداشتی ایجاد نموده مانع رشد قارچ و کپک می گردد. تمامی باکتریهای هوازی و غیر هوازی را از بین می برد. تیفوس، لگنولا، استافیلوکوس، اشرشیا کولی، پسیدولوموس، باسیلوس را نابود می کند.

اطلاعات محافظتی  :

آتش زا بوده به محیط زیست آسیب نمی رساند. زمان انبار کردن،نگهداری و دور ریز ، برای جلوگیری از آتش سوزی نیاز به مراقبت دارد.

مکانهای مورد استفاده :

 برای تمامی اماکنی که در آنها می توان از آب استفاده نمود بکار گرفته شده برای مکانهایی که در آنها آب می تواند آسیب رسان باشد و به الکل مقاوم نباشد ، همچون مبل،دیوار،کف،سقف و وسایل و تجهیزات می تواند مفید باشد . در    آشپزخانه ،مدارس و اماکن آماده کننده غذا و فروش ،هتلها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

چگونگی استفاده :

بر روی سطوح پاشیده شده و یا با پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. برای ابزار کوچک به صورت غوطه‌ور کردن استفاده می شود. ۱۰ دقیقه زمان کافی می باشد. وسایل را برای خشک شدن کنار می گذاریم.