ماده ضد عفونی کننده با ساختار الکل

FAD-412G

FAD-412G

ماده ضد عفونی کننده با ساختار الکل

بر روی سطوحی که مواد غذایی با آن تماس داشته و به الکل مقاوم می باشد و ضد عفونی کردن وسایل و ابزار مورد استفاده قرار می گیرد .مانع ایجاد بوی نامطبوع گردیده و به سرعت فرار می باشد، بسیار مرطوب کننده بوده حتی به ریزترین نقاط نفوذ می کند .مانع رشد قارچ و کپک می گردد . تیفوس، لگنولا، استافیلوکوس، اشرشیاکولی،پسیدولوموس، باسیلوس را نابود می کند.

طرز استفاده :

برروی سطوح پاشیده شده و یا با پارچه مورد استفاده قرار میگرد. نیاز به آبکشی نداشته، برای ابزار کوچک می توان به صورت غوطه ور کردن استفاده شود. ۱۰ دقیقه زمان کافی میباشد. وسایل را برای خشک شدن کنار می گذاریم.

با آب رقیق می گردد. توصیه میگردد برای مصرف ۲۵میلی لیتر/مترمربع،  ۵۰۰ ppm کنسانتره می باشد. مدت زمان از بین بردن باکتری در حدود ۲٫۵-۱۲ دقیقه می باشد.

اطلاعات محافظتی :

آتش زا بوده و به محیط زیست آسیب نمی رساند. زمان انبار کردن، نگهداری و دور ریختن برای جلوگیری از آتشسوزی نیاز به مراقبت دارد.