محصول پوشش نمای خارجی وعایق گرمایی با یک مرحله کاری

GTC 30 PLUS

GTC 30 PLUS

محصول پوشش نمای خارجی، دکوراسیون و عایق گرمایی با یک مرحله کاری

در ساختمانها برای پوشش عایق گرمایشی جهت نمای خارجی و دکوراسیون بیرونی بکارگرفته میشود. بعد از بکارگیری متفاوت با GTC30 از آلودگی های آبbeton13و هوایی و سایر مایعات از چسبندگی روی سطح جلوگیری می کند. دارای خاصیت دفع آب بوده، در صورت به وجود آمدن چرک می توان آن را با دوش آب به راحتی از بین برد. عمر مفید نما را افزایش داده، سطحی براق و متفاوت از سایر نماها ایجاد می کند. برای محیط اطراف به دلیل بکارگیری در یک مرحله به صورت دکوراتیو در انواع و رنگهای مختلف زیبایی دو چندانی را ایجاد می کند. بعد از ساخت در کارهای همچون عایق گرمایی بنا، نمای خارجی و رنگ بسیار اقتصادی بوده و از نظر زمان و کیفیت بسیار مقرون به صرفه می باشد.

beton10

GTC30 PLUS با یک مرحله کاری می تواند جایگزین عایق گرمایی، رنگ و روکاری گردد. نسبت به میزان ضخامت ۱-۶ متر مربع را می تواند پوشش دهد. در تمام سطوح (متخلخل، صاف) پلی اتیلن، بتون، فاینانس، فلزی، چوبی میتواند به راحتی و خوب می چسبد.

کاربردهای زیادی دارد. به همراه عایق گرمای در بخشهای مختلف از جمله تبلیغات، توریسم، و دکوراسیون می تواند بکارگرفته شود. در مقابل حرارت مقاوم بوده و قابل اشتعال نیست.

beton11

نحوه بکارگیری:

در تمامی سطوح بکارگرفته می شود. نحوه استفاده آن بسیار ساده می باشد. با افزایش ضخامت میزان عایق گرمایی نیز افزایش می یابد. برروی سطوح تمیز و خشک چسبانده می شود. در بکارگیری لایه دوم خاصیت دفع آب در آن ایجاد می شود. به تمیز شدن نمای خارجی از مایعات و آلودگی های کمک می نماید.