محصول پوشش نمای خارجی، دکوراسیون و عایق گرمایی

GTC 30

GTC 30

محصول پوشش نمای خارجی، دکوراسیون و عایق گرمایی با یک مرحله کاری

در ساختمانها برای پوشش عایق گرمایشی جهت نمای خارجی و دکوراسیون بیرونی بکارگرفته میشود. تنها با یک مرحله کار با ایجاد عایق گرمایی به عنوان دکور در رنگهای دلخواه و انواع مختلف برای محیط زیبایی خاصی را ایجاد می نماید. بعد از ساختbeton10 در کارهای همچون عایق گرمایی بنا، نمای خارجی و رنگ بسیار اقتصادی بوده و از نظر زمان و کیفیت بسیار مقرون به صرفه می باشد.

GTC30 با یک مرحله کاری می تواند جایگزین عایق گرمایی، رنگ و روکاری گردد. نسبت به میزان ضخامت ۱-۶ متر مربع را می تواند پوشش دهد. در تمام سطوح (متخلخل، صاف) پلی اتیلن، بتون، فاینانس، فلزی، چوبی میتواند به راحتی و خوب می چسبد.

کاربردهای زیادی دارد. به همراه عایق گرمای در بخشهای مختلف از جمله تبلیغات، توریسم، و دکوراسیون می تواند بکارگرفته شود. در مقابل حرارت مقاوم بوده و قابل اشتعال نیست.

beton12

نحوه بکارگیری:

در تمامی سطوح بکارگرفته می شود. بکارگیری و استفاده آن بسیار راحت می باشد. با افزایش ضخامت میزان عایق گرمایی نیز افزایش می یابد. برروی سطوح تمیز و خشک چسبانده می شود. در ابعاد و رنگ و انواع مختلف می تواند بکارگرفته شود. محیط بهداشتی ایجاد می نماید.

beton11