محصولات پوششی و محافظتی سطوح بتونی

GUARD 500

GUARD 500

محصولات پوششی و محافظتی سطوح بتونی

برروی بتون و تمامی سطوح بکار میرود. نسبت به اپوکسی و سایر محصولات پوشش دهنده کف دارای کیفیت، مدت زمان بکارگیری سریع و اقتصادی می باشد. در کوتاهترین زمان ممکن مورد استفاده قرار میگیرد. به این دلیل بعد از ۲۴ ساعت بکارگیری سطح می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
beton2 در رنگ و ضخامت مختلف می تواند بکارگرفته شود. نفوذ بتون و سایر سطوح را تماما از بین می برد. دارای ساختار طبیعی می باشد. در بتون و سایر سطوح با پر نمودن تمامی تخلخل کف را در بالاترین سطح قرار می دهد. نسبت به اپوکسی و سایر محصولات کنده نمیشود. نسبت به مقدار استفاده در دو لایه بکارگیری ۳ متر مکعب را پوشش می دهد. به دلیل وجود سلونت آتش زا بوده لذا نسبت به اشتعال آن باید دقت گردد، در زمان استفاده باید به تهویه محیط توجه گردد.

نحوه بکارگیری:

برای خشک شدن کامل بتون ریخته شده جدید مدت زمان ۳۰ روزه نیاز می باشد. در تمیز نگهداشتن سطح باید دقت شود. سطح باید از روغن گریس و سایر لکه ها تمیز گردد. بدین منظور از ماده به نام Scale Off  استفاده می گردد. برروی سطوح تمیز و خشک به وسیله فرچه، نوار پشمی و به صورت پاشیدن بکارگرفته میشود یک لیتر از محصول برای یک طبقه ۱۰ مترمربع را پوشش می دهد. قبل از بکارگیری در لایه دوم ۲-۴ ساعت منتظر مانده، رقیق کننده آن P610 میباشد.

beton1