محصول تمیز کننده

برروی وسایل و ابزاری که به آب و خشک شدن حساس بوده همچون فلزات، پارچه، پلاستیک، سطوح عایق، رزین، کاوچو، رویه های الکترونیکی و یا محلهای که در آن الکتریک وجود دارد و دستگاههای الکترونیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و محلولی بی ضرر و بسیار فرار می باشد.