ژل ضدعفونی کننده با ساختار الکلی برای دست

PURE G50

PURE G50

ژل ضدعفونی کننده با ساختار الکلی برای دست

ژل ضدعفونی کننده برای دست و پوست. مانع رشد قارچ و کپک شده، دارای ضدعفونی کنندهای قوی می باشد. تمامی باکتریهای هوازی و غیرهوازی را نابود میکند. تیفوس، لگنولا، استافیلوکوس، اشرشیا کولی، پسیدولوموس، باسیلوس و سایر میکروبها را نابود می کند.

مقدار مصرف:

درون کف دست چند میلی ریخته، بعد از شستن بکارگیری آن آسان بوده به دلیل ژل بودن بسیار با صرفه می باشد. پوست را نرم نگهداشته و مانع خشک شدن آن می شود. مانع ترک خوردن و پژمردگی پوست می گردد و تاثیر درمانی نیز دارد. نیاز به آبکشی ندارد.

نباید با آب رقیق شود.

مقدار توصیه شده برای استفاده ۵-۱۰ میلی لیتر میباشد.