محصول ضدعفونی کننده آب برج خنک کننده

PWT-BIO 2-3

PWT-BIO 2-3

ضدعفونی کننده آب

BIO 2-3ترکیب QACمی باشد. باکتریها را در کوتاه ترین زمان ممکن از بین می برد و ویروسها را خنثی می کند و از ایجاد جلبک جلوگیری می کند. با دارای بودن متعادل کننده مانع آسیب ندیدن کلر آزاد با اشعه خورشید می شود. مصرف زیاد کلر را مانع گردیده و pH آب را متعادل نگاه می دارد و نیاز به کنترل Ph آب بطور مداوم و سایر مواد شیمیایی نمی باشد. فاقد کلسیم بوده و پوسته و رسوب ایجاد نمی کند. استفاده آن بسیار آسان بوده و نیاز به مصرف بالای کلر گران قیمت نمی باشد. انبارکردن آن بسیار آسان است.

در سه نوع می باشد:

PWT-BIO دارای ۹۹% مواد فعال میباشد. به صورت پودر گرانول سفید می باشد. کنترل گردیده و آهسته حل می گردد.

PWT-BIO2 دارای ۹۹% مواد فعال میباشد. به صورت قرص می باشد. آهسته و کنترل گردیده حل می گردد.

PWT-BIO3 دارای ۹۹% مواد فعال میباشد. به صورت پودر گرانول سفید می باشد. سریع حل شده و دارای ۶۰% کلر فعال می باشد.

مراحل شفاف سازی آب استخر

photo_2016-04-09_16-02-49

photo_2016-04-09_16-02-20photo_2016-04-09_16-02-29
photo_2016-04-09_16-02-35

طریقه استفاده:

با کلروناتور و یا بطور دستی تغذیه می گردد.

۶۰ گرم در ۱۰ تن آب به طور روزانه می تواند باشد. حل شدن سریع را باید مد نظر قرار داد.

پارامترهای کنترل

کلر آزاد: ppm0.8-2، کلر بسته: حداکثرppm 0.6، Ph: 7.2-7.6