محصول مخصوص اصلاح بیولوژیکی آب

PWT-BIO1

PWT-BIO1
اصلاح بیولوژیکی آب

برجهای خنک کننده مکان ایده الی برای ایجاد جلبک و سایر موجودات میکروارگانیسم می باشند، بدین منظور اصلاح بیولوژیکی نیاز می باشد. BIO1دارای ترکیب QACمی باشد. باکتریها را در کوتاه ترین زمان ممکن از بین می برد و ویروسها را خنثی می کند و از ایجاد جلبک جلوگیری می کند. با دارا بودن متعادل کننده مانع آسیب ندیدن کلر آزاد با اشعه خورشید می شود. مصرف زیاد کلر را مانع گردیده و pH آب را متعادل نگاه می دارد و نیاز به کنترل Ph آب بطور مداوم و سایر مواد شیمیایی نمی باشد. فاقد کلسیم بوده و پوسته و رسوب ایجاد نمی کند. استفاده آن بسیار آسان بوده و نیاز به مصرف بالای کلر گران قیمت نمی باشد. وانبارکردن آن بسیار آسان است.
طریقه استفاده
به وسیله کلریناتور و یا بطور معمولی می تواند تغذیه شود. دوز ۶۰ گرم برای ۱۰ تن آب روزانه می باشد. محلولیت آن باید مورد توجه قرار گیرد. برای جلوگیری از مقاومت میکروارگانیزمها در برابر محصول بکارگرفته شده می بایست بطور مرتب از سایر محصولات مشابه PWT-BC2و PWT-BC3 استفاده گردد.
پارامترهای کنترل: کلر آزاد: ۰٫۸-۲٫۰ppm، کلر بسته: حداکثر ۰٫۶ppm، Ph: 7.2-7.6