ماده شیمیایی ظرفشویی ضد عفونی کننده بسیار غلیظ

RUBY 200

RUBY 200

ماده شیمیایی ظرفشویی ضد عفونی کننده بسیار غلیظ

ماده مورد نظر برای تمیزکردن و شستشوی لوازم آشپزخانه، پورسلن شیشه، تجهیزات فلزی و هر آنچه که به آب حساس نمی باشد می تواند با اطمینان کامل مورد استفاده قرار گیرد. برای دست تاثیر نرم کنندگی داشته، از پوست محافظت می کند، در سایه فرمول قوی سختترین روغنهای خوراکی را از بین می برد. یک واحد از RUBY با ۴ واحد آب رقیق می گردد. دارای کف زیاد بوده به راحتی آبکشی می شود و مدت زمان شستشو بسیار کم می باشد. بعد از آبکشی لکه نمی گذارد. در سایه فرمول غلیظ بسیار با صرفه میباشد. بطور طبیعی تجزیه می گردد. RUBY200 فاقد فسفات می باشد. دوستار محیط زیست بوده و در آبهای سخت تاثیر بهتری دارد.

مقدار مصرف:

برای هر ۴ واحد آب ۱ واحد از RUBYرقیق گردیده و برای ۸۰۰ لیتر آب ۱ لیتر از ماده بکار می رود.