ماده تمیز کننده و ضد عفونی کننده غلیظ سطوح در تماس با مواد غذایی

RUBY 410 FG

RUBY 410 FG

ماده تمیز کننده و ضد عفونی کننده غلیظ

برای تمامی سطوحی که مواد غذایی با آنها درگیر می باشند ، برای تمیز کردن سبزی و میوه و ضدعفونی کردن آنها بکار می رود . مانع ایجاد بوی نامطبوع می گردد. برای مکانهایی که مواد غذایی با آنها در تماس می باشد محیط بهداشتی فراهم می کند . پروتئین و چربی ها را به خوبی پاک می کند . با ایجاد کف در سطح چرک نفوذ می کند و مانع ایجاد کپک و قارچ می گردد . باکتری های هوازی و غیر هوازی را از بین می برد . تیفوس ، لگنولا ، استافیلوکوس ،اشرشیاکولی،پسیدولوموس،باسیلوس را نابود می کند .

مکانهای مورد استفاده :

در تمامی مکانهایی که می توان از آب استفاده نمود ، بر روی کف ، دیوار، سقف، حمام ، توالت و سایر مکانها می تواند بکار گرفته شود . در هتلها ، اماکن فروش اغذیه در مدارس و رستورانها می تواند بکار گرفته شود .

مقدار مصرف  :    

در شرایط بهداشتی که نیاز به آبکشی ندارد: ۱:۳۰۰

برای بهداشتی نمودن مکانهای که در آن مواد خوراکی عرضه میشود: ۱:۲۰۰

در موارد کوچک برای شستشوی اولیه: ۱:۱۰۰

برای مواردی که در آنها میزان چرک زیاد بوده و کنترل ضدعفونی، کپک: ۱:۵۰

تمیزکاری چربی های زیاد و ضدعفونی کردن سطوح ۱:۳۰ می توان رقیق نمود.

برروی سطوح پاشیده شده و یا با پارچه تمیز می گردد. نیاز به آبکشی نمیباشد.

برای وسایل کوچک می توان از روش غوطه ورکردن استفاده گردد. ۱۰ دقیقه زمان کافی می باشد. وسایلی که برون آورده میشود کافی است خشک گردد.