ماده تمیز کننده و ضد عفونی کننده با ساختار QAC

RUBY 415 DFG

RUBY 415 DFG

ماده تمیز کننده و ضد عفونی کننده با ساختار QAC

در تمامی سطوح که به آب حساس نمی باشند برای ضدعفونی و تمیزکاری بکار میرود . تمامی باکتری های هوازی و غیر هوازی را از بین می‌برد. تیفوس، لگنولا، استافیلوکوس، اشرشیاکولی،پسیدولوموس، باسیلوس را نابود می کند.

مکانهای مورد استفاده :

در تمامی مکانهایی که می توان آب استفاده کرد همچون توالت ، حمام ، دیوار و کف می تواند بکار رود . در آشپزخانه ، مدارس ، اماکن آماده کننده غذا و فروش، هتلها و وسایل نقلیه عمومی، اتومبیل ها می تواند به کار گرفته شود .

مقدار مصرف :

در شرایط بهداشتی که نیاز به آبکشی ندارد ۱:۳۰۰

برای بهداشتی نمودن مکانهایی که در آن مواد خوراکی عرضه می شود ،۱:۲۰۰

در موارد کوچک برای شستشوی اولیه ۱:۱۰۰

برای مواردی که در آنها میزان چرک زیاد بوده و کنترل ضد عفونی ، کپک ،۱:۵۰

تمیز کاری چربی های زیاد و ضد عفونی کردن سطوح ،۱:۳۰ می توان رقیق نمود .

بر روی سطوح پاشیده شده و با پارچه تمیز می گردد. نیاز به آبکشی نمی باشد. برای وسایل کوچک می توان از روش غوطه ور کردن استفاده گردد.۱۰ دقیقه زمان کافی می باشد. وسایلی که برون آورده می شوند کافی است خشک گردد .