ماده آبکشی و براق کننده غلیظ برای دستگاههای صنعتی

RUBY  S

RUBY  S

ماده آبکشی و براق کننده غلیظ برای دستگاههای صنعتی

برای آبکشی و براق کردن تمامی اشیا آشپزخانه، شیشه، پورسلن، تجهیزات فلزی موجود در آشپزخانه در دستگاههای اتوماتیک طراحی شده است. به دلیل غلظت زیاد بسیار مقرون به صرفه می باشد. بدون ایجاد لکه بعد از شستشو نیازی به براق کار نمیباشد. سبب براق شدن نقره جات میشود. لکه های مایع ظرفشویی و لایه های ایجاد شده از آب سخت را از بین می برد. ضد عفونی کرده، بطور طبیعی تجزیه می گردد، دوستار محیط زیست بوده و در آبهای سخت تاثیر بیشتری دارد.

میزان مصرف:

استفاده از طریق پمپاژ دوزاژ توصیه می گردد. در دستگاههای دستی برای هر ۱۰ لیتر آب آبکشی ۱۰ میلی لیتر افزوده می شود. بعد از شستشوی ۸ قفسه ۱۰ میلی لیتر دیگر افزوده میشود.