تمیز کننده سطوح آلومینیوم،الکاسیل،مس،آهن،وتمام تجهیزات صنعتی

تمیز کننده فوق العاده غلیظ می باشد. با آب رقیق گردیده و بکار میرود. برای تمیز کاری سطوح آلومینیوم، الکاسیل، مس، آهن و تمام تجهیزات صنعتی میتواند بکارگرفته شود. بطور طبیعی تجزیه می گردد. کربن، روغن، لایه های غلیظ چرک را از روی سطوح آلومینیومی و رنگی و فلزات حساس بدون اینکه به فلز آسیب برساند را تمیز می کند. به صورت غوطه ور سازی، پاک کردن، پاشیدن، شستشو با بخار، به صورت سرد-گرم برای شستشو دستگاههای سرپوشیده مناسب می باشد.